Wilt u een afspraak maken?

Contactgegevens

Fysiotherapie T.J.M. Sno
Johan Huizingalaan 78
1065 JD Amsterdam

T.  020-6171901
E.  info@fysiosno.nl

Openingstijden

Maandag 07.30-18.00
Dinsdag 07.30-19.30
Woensdag 07.30-18.00
Donderdag 07.30-18.00
Vrijdag 07.30-18.00

Bereikbaarheid

Onze praktijk is bereikbaar met de auto, bus (lijn 18 en 64 – halte Robert Fruinlaan) en metro (lijn 50).

Privacy Policy

De praktijk voor fysiotherapie T.J.M. Sno hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze beknopte Privacy Policy,willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De volledige, uitgebreide versie, kunt u nalezen in papiervorm in de wachtkamer van de praktijk. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De praktijk voor fysiotherapie T.J.M. Sno houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.